User-Bilder

Fänger: Horst Neeb
Gewicht: 8,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 27.07.2015
Ort: DE - Hessen
Fänger: Michael Maier
Gewicht: 13,0 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 30.01.2020
Ort: DE - Niedersachsen
Fänger: Niklas Hüffmeier
Gewicht: 14,0 kg
Köder: Pop Up
Fangdatum: 24.05.2019
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Jonathan Gribs
Gewicht: 17,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 16.10.2019
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Jonathan Gribs
Gewicht: 19,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 15.10.2019
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Philipp Fleckes
Gewicht: 21,7 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 11.01.2020
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Philipp Fleckes
Gewicht: 21,7 kg
Köder: Snowman
Fangdatum: 11.01.2020
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Maxim Dimnitsch
Gewicht: 0,0 kg
Köder: Pop Up
Fangdatum: 22.03.2019
Ort: DE - Bayern
Fänger: Michael Spies
Gewicht: 4,0 kg
Köder: Mais
Fangdatum: 16.08.2019
Ort: Niederlande
Fänger: Maximilian Stephan
Gewicht: 21,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 18.08.2019
Ort: DE - Bremen
Fänger: Marco Striegl
Gewicht: 14,0 kg
Köder: Pop Up
Fangdatum: 06.01.2020
Ort: DE - Bayern
Fänger: Christian Clasen
Gewicht: 20,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 03.11.2019
Ort: DE - Niedersachsen

Seiten