User-Bilder

Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 18,5 kg
Köder: Snowman
Fangdatum: 06.10.2008
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 20,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 06.10.2008
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 19,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 08.10.2008
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 15,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 27.07.2008
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 21,8 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 08.10.2007
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 22,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 28.07.2008
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 20,5 kg
Köder: Snowman
Fangdatum: 27.07.2008
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 24,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 06.10.2008
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 13,1 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 20.06.2011
Ort: DE - Bayern
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 12,8 kg
Köder: Snowman
Fangdatum: 05.05.2012
Ort: DE - Sachsen-Anhalt
Fänger: Peter Schwedes
Gewicht: 18,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 20.02.2013
Ort: Frankreich
Fänger: Peter Schwedes
Gewicht: 18,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 20.02.2013
Ort: Frankreich

Seiten