User-Bilder

Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 16,3 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 19.03.2007
Ort: Frankreich
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 14,8 kg
Köder: Snowman
Fangdatum: 11.08.2012
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Alexander Hager
Gewicht: 15,8 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 04.11.2012
Ort: AT - Wien
Fänger: Alexander Hager
Gewicht: 14,7 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 05.02.2012
Ort: Spanien
Fänger: Alexander Hager
Gewicht: 13,8 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 05.02.2012
Ort: Spanien
Fänger: Alexander Hager
Gewicht: 14,1 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 06.02.2012
Ort: Spanien
Fänger: Alexander Hager
Gewicht: 19,3 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 23.04.2012
Ort: AT - Wien
Fänger: Alexander Hager
Gewicht: 27,1 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 20.09.2012
Ort: AT - Niederösterreich
Fänger: Benjamin Versemann
Gewicht: 16,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 05.10.2012
Ort: DE - Hamburg
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 13,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 02.10.2012
Ort: Frankreich
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 15,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 02.10.2012
Ort: Frankreich
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 16,7 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 05.09.2012
Ort: DE - Baden-Württemberg

Seiten