User-Bilder

Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 16,2 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 30.04.2012
Ort: DE - Niedersachsen
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 15,0 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 24.05.2012
Ort: DE - Hamburg
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 19,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 02.09.2012
Ort: DE - Hamburg
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 20,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 24.05.2012
Ort: DE - Hamburg
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 13,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 20.04.2012
Ort: DE - Schleswig-Holstein
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 19,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 25.05.2012
Ort: DE - Schleswig-Holstein
Fänger: Christopher Paschmanns
Gewicht: 22,8 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 28.08.2012
Ort: DE - Schleswig-Holstein
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 10,4 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 11.06.2006
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 11,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 05.06.2007
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 22,8 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 27.08.2007
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 16,7 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 02.07.2007
Ort: DE - Baden-Württemberg
Fänger: Volker Seuss
Gewicht: 10,5 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 02.07.2007
Ort: DE - Baden-Württemberg

Seiten