User-Bilder

Fänger: Robert Müller
Gewicht: 8,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 09.11.2019
Ort: DE - Bayern
Fänger: Tobias Lörke
Gewicht: 16,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 08.11.2019
Ort: DE - Nordrhein-Westfalen
Fänger: Dominik Klostermann
Gewicht: 0,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 28.10.2019
Ort: Frankreich
Fänger: Dominik Klostermann
Gewicht: 0,0 kg
Köder: Tigernuss
Fangdatum: 25.08.2017
Ort: DE - Hessen
Fänger: Dominik Klostermann
Gewicht: 0,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 22.07.2017
Ort: DE - Hessen
Fänger: Dominik Klostermann
Gewicht: 0,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 16.07.2016
Ort: DE - Hessen
Fänger: Dominik Klostermann
Gewicht: 0,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 18.05.2019
Ort: DE - Hessen
Fänger: Dominik Klostermann
Gewicht: 0,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 18.05.2019
Ort: DE - Hessen
Fänger: Robert Müller
Gewicht: 19,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 31.10.2019
Ort: DE - Bayern
Fänger: Jeffrey Reuter
Gewicht: 15,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 06.11.2019
Ort: DE - Niedersachsen
Fänger: Jeffrey Reuter
Gewicht: 11,0 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 07.11.2019
Ort: DE - Niedersachsen
Fänger: Marcus Polembersky
Gewicht: 20,8 kg
Köder: Boilie
Fangdatum: 10.09.2016
Ort: DE - Sachsen-Anhalt

Seiten